فهرست حزب‌ها در ایالات متحده آمریکا - زبان‌های دیگر