فهرست شهرها و شهرک‌ها در جمهوری آرتساخ - زبان‌های دیگر