فوتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۴ – ترکیب تیم‌های مردان - زبان‌های دیگر