قتل در قطار سریع‌السیر شرق (فیلم ۱۹۷۴) - زبان‌های دیگر