قطعنامه هالیفکس (ایالت کارولینای شمالی) - زبان‌های دیگر