لهستان در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۸ - زبان‌های دیگر