لهستان در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ - زبان‌های دیگر