باز کردن منو اصلی

لوآ (زبان برنامه‌نویسی) - زبان‌های دیگر