مارتا با فرانک، دانیل و لارنس ملاقات می‌کند - زبان‌های دیگر