مرا به خانه ببر (آلبوم وان دایرکشن) - زبان‌های دیگر