مسابقات جهانی ژیمناستیک ریتمیک ۱۹۹۳ - زبان‌های دیگر