مسابقات جهانی ژیمناستیک ریتمیک ۱۹۹۵ - زبان‌های دیگر