مسابقات جهانی ژیمناستیک ریتمیک ۱۹۹۹ - زبان‌های دیگر