مسابقات قهرمانی هندبال مردان اروپا - زبان‌های دیگر