ممنوعیت الکل در ایالات متحده آمریکا - زبان‌های دیگر