مک‌دانل داگلاس اف-۱۵ئی استرایک ایگل - زبان‌های دیگر