مگر آن‌ها اسب‌ها را خلاص نمی‌کنند؟ - زبان‌های دیگر