نایت رایدر (مجموعه تلویزیونی ۱۹۸۲) - زبان‌های دیگر