نخست‌وزیر پارلمانی - زبان‌های دیگر

نخست‌وزیر پارلمانی در ۱۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به نخست‌وزیر پارلمانی.

زبان‌ها