نیلز بور - زبان‌های دیگر

نیلز بور در ۱۲۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به نیلز بور.

زبان‌ها