واترپلو در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴ - زبان‌های دیگر