وزنه‌برداری در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۰ - زبان‌های دیگر