وزنه‌برداری در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ - زبان‌های دیگر