وصیت‌نامه شخصی و سیاسی آدولف هیتلر - زبان‌های دیگر