پادشاه بیریو - زبان‌های دیگر

پادشاه بیریو در ۱۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به پادشاه بیریو.

زبان‌ها