پادشاه گانگو سو - زبان‌های دیگر

پادشاه گانگو سو در ۱۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به پادشاه گانگو سو.

زبان‌ها