پدرو بنیتس (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۰۱) - زبان‌های دیگر