پرچم جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی - زبان‌های دیگر