چهار شگفت‌انگیز: قیام موج‌سوار نقره‌ای - زبان‌های دیگر