چین در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۲ - زبان‌های دیگر