کارل ویلهلم زیمنس - زبان‌های دیگر

کارل ویلهلم زیمنس در ۲۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به کارل ویلهلم زیمنس.

زبان‌ها