کانادا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۴۸ - زبان‌های دیگر