کره جنوبی در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۴ - زبان‌های دیگر