کوه - زبان‌های دیگر

کوه در ۱۸۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به کوه.

زبان‌ها