گئورگ قازاریان (زاده ۱۹۸۸ (میلادی) - زبان‌های دیگر