گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده آمریکا - زبان‌های دیگر