یواس‌اس آنتونی (دی‌دی-۵۱۵) - زبان‌های دیگر

یواس‌اس آنتونی (دی‌دی-۵۱۵) در ۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به یواس‌اس آنتونی (دی‌دی-۵۱۵).

زبان‌ها