یواس‌اس تئودور روزولت (سی‌وی‌ان-۷۱) - زبان‌های دیگر