۱۰ چیز درباره تو که ازشان متنفرم (مجموعه تلویزیونی) - زبان‌های دیگر