صفحه‌های حفاظت‌شده

در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوان‌هایی که از ایجاد محافظت شده‌اند، به عنوان‌های حفاظت‌شده مراجعه کنید.

صفحه‌های حفاظت‌شده
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
برچسب زمان صفحه انقضا کاربر محافظت‌کننده پارامترهای محافظت دلیل
ناشناس الگو:آغاز راست‌چین۱۱۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:پایان راست‌چین۴۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:رأی‌گیری برای انتخاب مقالهٔ برتر۵۱۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کاربر:فالون دافا (فالون گونگ)خالی بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:آغاز بایگانی حذف۹۳۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:پایان بایگانی حذف۶۱۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:درخواست‌های دیوان‌سالار شدن/Behaafarid۸۰٬۸۱۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:درخواست‌های مدیر شدن/حجت۴۳٬۶۰۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کاربر:جعبه کاربر/بی‌پایان بسته‌شده۹۴۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:نظرخواهی/دشوارسازی ویرایش گمنامان۱۹٬۹۸۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:قطع دسترسی۱٬۶۹۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف۸٬۳۷۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:نگاره هفته/۲۰۰۷/۱۵۲۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:نگاره هفته/۲۰۰۷/۱۴۳۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:جستجو۱۰٬۹۶۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:نشکن۸۹۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:جایگزینی اجباری۱٬۳۹۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:تاریخ۳۱۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:ویرایش زیرصفحه۱٬۰۶۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:پیوند اول مدیاویکی۶۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:پیوند دوم مدیاویکی۶۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:الگوی خالی۴۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:اخطار نگاره۱٬۰۶۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:راهنما۴۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس کاربر:Fbyk۵۲۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:درخواست‌های بازرس کاربر شدن/ظهیری۳۷٬۴۳۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:درخواست‌های بازرس کاربر شدن/حجت ۲۸۸٬۴۱۵ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:درخواست‌های بازرس کاربر شدن/Raamin۴۰٬۰۱۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:درخواست‌های بازرس کاربر شدن/حسام۹۹٬۵۲۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:درخواست‌های بازرس کاربر شدن/Shervinafshar۱۴٬۱۱۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:درخواست‌های بازرس کاربر شدن/حجت۱٬۵۳۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:رای‌گیری برای حذف/فهرست پریننده‌ترین وبگاه‌ها از ایران۲٬۱۳۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:تذکر۱٬۲۲۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس بحث کاربر:Huji/بایگانی ۱۱۶۴٬۱۲۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس بحث کاربر:Huji/بایگانی ۱۰۹۳٬۳۷۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:رای‌گیری برای حذف/لم و بم۸٬۰۸۹ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:رای‌گیری برای حذف/منوچهر سعادت نوری۸۷۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:نگاره هفته۱۱٬۰۲۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:زاپاس‌دار۵٬۹۶۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:زاپاس۷٬۰۵۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کاربر:Sepehrnoushخالی بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس کاربر:بحری۴۶۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کاربر:Efsha۳۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:تابلوی اعلانات مدیران/ژوئیه ۲۰۰۷۱۶۷٬۷۸۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:ناقص۳۹ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:نظرخواهی/شیوه‌نامه عربی۲۶٬۳۶۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کاربر:کیخسرو۵۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کاربر:شیرین۵۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کاربر:كامران سيامكی۲٬۳۵۹ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا را چه کسی می‌نویسد؟۱۲٬۵۱۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر