مشارکت‌ها

‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۷

 • انرژی گرمایی

  تغییر انرژی تابشی

  ‏۱۳:۰۹

 • انرژی گرمایی

  هدایت یا رسانش

  ‏۱۳:۰۶

  +۱۳