مشارکت‌ها

‏۹ ژوئن ۲۰۲۰

‏۴ آوریل ۲۰۲۰

‏۱ مهٔ ۲۰۱۹

‏۱۰ مارس ۲۰۱۹

‏۵ مارس ۲۰۱۹

‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸

‏۲۳ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۹ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۸ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۷ آوریل ۲۰۱۸

‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۱۸

  • کافو

    پاک کردن واژه ی توهین آمیز

    ‏۱۷:۵۷

    −۱۴

‏۲۷ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۷

‏۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۷

‏۱۸ نوامبر ۲۰۱۷

‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۷

۵۰ مورد قدیمی‌تر