اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: درفش کاویانی
  • ثبت شده: ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۳ (۶ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۰
  • تعداد حساب‌های متصل: ۴
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
fa.wikipedia.org‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۳حساب تازه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰