اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: دکتر امیر حفظی یکتا
  • ثبت شده: ‏۱۵ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۵۰ (۲ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۴۰
  • تعداد حساب‌های متصل: ۱۲
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
azb.wikipedia.org‏۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۲۱ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۴۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikipedia.org‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۱:۵۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۳ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wiktionary.org‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۵۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۱۵ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۵۰حساب تازه(؟)۴۰
it.wikipedia.org‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۱۵ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۵۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۱۵ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۵۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nl.wikipedia.org‏۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sv.wikipedia.org‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰