اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Academytejarat
  • ثبت شده: ‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۲۰ (۴ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۱۰
  • تعداد حساب‌های متصل: ۱۳
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
ar.wikipedia.org‏۱۱ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
azb.wikipedia.org‏۲۹ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۷ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikipedia.org‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wiktionary.org‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۲۰حساب تازه(؟)۱۰
he.wikipedia.org‏۱۱ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wikipedia.org‏۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
simple.wikipedia.org‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰