اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Armin ramezanzad
  • ثبت شده: ‏۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۱۹ (۱۲ ماه قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۴۷
  • تعداد حساب‌های متصل: ۶
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
commons.wikimedia.org‏۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۰
en.wikipedia.org‏۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۱۹حساب تازه(؟)نامحدود بسته شده‌است.
دلیل: Disruptive editing
  • ویرایش (کل ویکی)
  • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
۱۷
en.wiktionary.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲۰
login.wikimedia.org‏۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۱۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۱۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰