اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Astereki
  • ثبت شده: ‏۳۰ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۵۸ (۲ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۱۳
  • تعداد حساب‌های متصل: ۷
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
commons.wikimedia.org‏۴ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۵۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳
en.wikipedia.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wiktionary.org‏۴ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۵۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۵۸حساب تازه(؟)۹
fa.wiktionary.org‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
login.wikimedia.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۵۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۳۰ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۵۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰