اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Derakhshan.tabriz
  • ثبت شده: ‏۱۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۱۸ (۳ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۱
  • تعداد حساب‌های متصل: ۵
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
en.wikipedia.org‏۱۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۱۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۱۸حساب تازه(؟)۱
login.wikimedia.org‏۱۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۱۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۱۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰