اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Iehsansh
  • ثبت شده: ‏۲۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۴۳ (۳ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۲۱
  • تعداد حساب‌های متصل: ۸
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
commons.wikimedia.org‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۵۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۳
en.wikipedia.org‏۲۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۴۳حساب تازه(؟)۱۷
fa.wikipedia.org‏۲۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
login.wikimedia.org‏۲۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۳ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۲۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikipedia.org‏۶ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۵۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۴ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰