اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: M.Rostami.Ha
  • ثبت شده: ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۳۵ (۱۰ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۱۱
  • تعداد حساب‌های متصل: ۲
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
en.wikipedia.org‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۳۵حساب تازه(؟)۱۱